OT Malesuada - шаблон joomla Видео
0 tooted

1. OST JA TASUMINE

1.1. Iga kaubaartikli nimetuse kõrval asub nupp „Lisa ostukorvi“, sellele vajutamisega lisandub kaup ostja ostukorvi.

1.2. Kui kõik soovitud kaubad kantakse korvi, saab klient võimaluse teostada ostu. Pärast vajutamist nupule „Tellimuse jätkamine“ peab klient sisestama oma andmed ja elektronpostiaadressi. Pärast seda tuleb valida kohaletoimetamise viis ja kinnitada tellimus.

1.3. Pärast tellimuse vormistamist Teie poolt näidatud aadressile saabub automaatselt tellimuse kinnitus.

1.4. Samuti Teie elektronposti aadressile saadetakse ka ettemaksuarve, mille eest saab tasuda üksnes pangaülekandega Jape Est OÜ (reg. 11369524) arveldusarvele.

1.5. Palume ettemaksuarvel näidatud summa tasuda kolme (3) tööpäeva jooksul. Kui vajate maksetähtaja pikendust palume meid sellest teavitada.

Jape Est OÜ (reg. 11369524 omab õigust annulleerida tellimus ja ostja nimele väljastatud arve, kui klient ei teosta arve tasumist kolme (3) tööpäeva jooksul. Kliendi tegevusetust loetakse tellimusest loobumiseks.

1.6. Arve vastavust tellitud kaubaga tuleb kontrollida enne tasumist. Hilisemad pretensioonid, kaasa arvatud allahindlused ja kauba kojutoimetamise valik, jäävad rahuldamata.

2. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

Pärast tasu laekumist Jape Est OÜ (reg. 11369524) arveldusarvele tellitud kaup saadetakse laekumisele järgneva päeva jooksul. Kohaletoimetamine võtab sõltuvalt Teie ja kauba tarnija asukohast üks kuni kolm päeva.

3. KAUBA OLEMASOLU

99%, www.jape.eu portaalil pakutavatest kaupadest on laos olemas.

Kui kaup sai osa või kui Teie avaldate soovi tellida kaupa, mis mingil põhjusel puudub, me võtame Teiega ühendust, et leppida kokku kohaletoimetamise aeg ja maksetingimused. Arve väljastatakse siis, kui kaup saabub lattu või on laos olemas.

4. GARANTII

Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse nõuetele vastavalt garantii laieneb kogu kaubale. Garantiidokumendiks on koos kaubaga väljastatud arve originaal. Arve originaal ja eestikeelne toote kasutusjuhend saadetakse välja koos kaubaga.

Kõik portaalil www.jape.eu ära toodud  kaubad on OÜ Jape EST omand.

Pärast arvel märgitud summa tasumist omandiõigus tootele läheb üle ostjale. OÜ Jape EST garanteerib kõikide kaupade autentsust ja vastavust antud kaubamärgi kvaliteedinõuetele. Kõik kaubad on hoolikalt valitud ning defektide puudumine kontrollitud.

Kõik kaubad on esitatud ka fotodel, milledele on lisatud detailne kirjeldus ja suurus. Kõigile müügiks pakutavatele kaupadele kehtivad seadusega ettenähtud kasutusjuhend, garantii ja üldised tagastamistingimused.

Puuduste avastamisel klient on kohustatud OÜ-t Jape EST sellest esimesel võimalusel, kuid  hiljemalt kahe (2) kuu möödumisel kauba kättesaamise päevast  teavitama, et säiliks kuus (6) kuud kehtiv võimalus antud toodet tagastada või vahetada

Tootja süül tekkinud kauba puudustest mitteteatamisel kaotab klient õiguse antud kaup tagastada või vahetada.

Kliendil on õigus tagastada kaup neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates selle kättesaamise päevast. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, terve ja originaalpakendis. Kauba eest makstud raha tagastatakse neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates selle tagasisaamise päevast. Kui kaubalt on eemaldatud etiketid, toodet on kasutatud või see on väära käsitlemise tulemusena vigastatud, OÜ Jape EST saab õiguse tagastamisele kuuluva summa ümberavestamisele, samuti õiguse mitte tagastada täissummat seoses toote väärtuse vähenemisega

Kauba võib tagastada postiteenust kasutades või toimetades seda OÜ-ga Jape EST eelnevalt saavutatud vastava kokkuleppe alusel otse ettevõtte kontorisse, mis asub aadressil Kopli 70 a, 10412 Tallinn.

Kui klient eelistab saata kaupa posti teel, tema kannab ise vastutust kohaletoimetamise eest.

Kui klient saadab kauba posti teel, võib see adressaadini mitte jõuda. Sellisel juhul OÜ Jape EST ei ole kohustatud tagastama kliendile kauba maksumust. OÜ Jape EST ei vastuta kaubale tekitatud vigastuste eest, kui:

- vigastused on tingitud kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest;

- vigastused on tingitud kauba kasutusjuhendi eiramisest;

- samuti, kui kehtivad muud seadusandlusega ettenähtud asjaolud.

6. KONFIDENTSIAALSUS JA ANDMEKAITSE

Ostude tegemise käigus saadud kliendi kohta käivad andmed loetakse OÜ Jape EST poolt konfidentsiaalseks  teabeks. Isikuandmeid ei edastata komandatele isikutele ning kliendi vastava soovi kohaselt kustutatakse need andmebaasist.

7. ÜLDTINGIMUSED

Üldtingimused ja kasutusjuhendid on vastavuses Eesti Vabariigi õigusnormidega.

Vaidluste tekkimisel või juhul, kui Üldtingimused või Kasutusjuhend ei kirjelda viisi, kuidas lahkheli lahendada, tuleb juhinduda kehtivast seadusandlusest (http:// www.riigiteataja.ee/).

OÜ Jape EST ja Kliendi vahel õigussuhete loomisel, samuti ostu-müügi lepingu sõlmimisel lisaks Üldtingimustele ja Kasutusjuhendile võetakse aluseks Eesti Vabariigi kehtivad õigusnormid, korralikud ärisuhted ja SmartPOSTi, DPD AS и AS-i Eesti Post hinnad.

OÜ-l Jape EST on õigus ühepoolselt, klienti sellest teavitamata viia muudatusi Üldtingimustesse ning interneti kodulehekülje www.jape.eu sisusse eeldades, et klient on võimeline iseseisvalt tutvuda muudatuste ja informatsiooniga mainitud kodulehel e-kauplusega tutvumise ja selle kasutamise käigus.

Muudatused jõustuvad nende kodulehel www.jape.eu avaldamise hetkest ning ei kuulu vaidlustamisele. Ostu sooritamisega annab klient oma nõusoleku ning samaaegselt kinnitab, et on tutvunud kodulehekülje sisuga.

8. LISATEAVE

Lisateavet toote kohta (garantii, kohaletoimetamise ja maksmise tingimused) Te võite saada tööpäevadel tel. +372 56 607998 või e-posti aadressil: info@jape.eu.

Kontakt

Jape Est OÜ

Laki 9a, 10621, Tallinn

Telefon: +372 56607998

E-mail: info@jape.eu

Facebook: jape.eu

Pangaandmed

JAPE Est OÜ
SWEDBANK AS
EE942200221035517431
SWIFT/BIC HABAEE2X

aexpress mcard visa paypal